Telefon: 0531 326 32 26    E-Posta: vetdilarakaraca@gmail.com

Bilgi Köşesi

İguanalarda Metabolik Kemik Hastalığı - Karaca Veteriner Bostanlı

İguanalarda Metabolik Kemik Hastalığı

Sürüngen pratiğinde görülen en yaygın kemik hastalığıdır. Yetersiz beslenme (düşük kalsiyum / fosfor oranı, D3 vitamini eksikliği) veya yetersiz bakım (UV ışığının olmaması, yetersiz termal sıcaklık) neden olur.

Belirtiler arasında anoreksiya, letarji, normal yürüyememe, şişmiş / çarpık çene, veya uzun kemikler; uzuv ve spinal patolojik kırıklar, kloakal prolapsus, kas fasikülasyonları, ve tetani vardır.

Tanıda iskeletin genelleştirilmiş demineralizasyonunu ve 25-dihidroksikolekalsiferolün düşük plazma seviyelerini belgelemek için radyografi gerektirir.

Geç dönemdeki bulgular hiperfosfatemi ve düşük toplam ve iyonize kalsiyumdur. Kritik vakaların tedavisi sıvı sağaltımı, beslenme desteği, hipokalsemikse parenteral kalsiyum tedavisi ve hiperfosfatemik ise fosfat bağlayıcı gerektirir. Diyetin ve bakım şartlarının düzeltilmesi, başarılı tedavinin temel dayanağıdır ve özellikle hayvan hala yemek yiyorsa, prognoz olumludur.

Aktif Ziyaretçi 1
Dün Tekil 17
Bugün Tekil 8
Toplam Tekil 15906
IP 100.28.2.72